THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

19 Jul 2022
Cập nhật tiến độ dự án DEFINE - Tháng 7/2022

Thi công sàn 5 và 6.Thi công thép cột – vách.Thi công thép sàn.