THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

25 Nov 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 11/2022

Thi công sàn 25 (Tầng Penthouse)

27 Oct 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 10/2022

Thi công sàn 20

26 Sep 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 9/2022

Thi công sàn 15

23 Aug 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE - Tháng 8/2022

Thi công sàn 10 và 11.

19 Jul 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE - Tháng 7/2022

Thi công sàn 5 và 6.

21 Jun 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE - Tháng 6/2022

Hoàn thành 100% đổ bê tông cho sàn tầng 3 thấp